Исхрана

 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ

Саветовалиште за правилну исхрану ради у оквиру Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Кикинда од средине 2009 године.

Корисници саветовалишта су особе које имају болести или стања код којих правилном исхраном, односно адекватним хигијенско-дијететским режимом, битно утичемо на ток болести или лечимо болест, као што је гојазност, потхрањеност, поремећена толеранција на глукозу, поремећен метаболизам липопротеина, атеросклероза и болести настале као последица зачепљења крвних судова, болести гастроинтестиналног тракта и др. Све већи број корисника наших услуга су деца, нарочито гојазна деца.

Гојазност је болест од које болује свака друга одрасла особа код нас. Ова болест представља фактор ризика за низ других болести из групе масовних незаразних болести (шећерна болест, болести крвних судова срца и мозга и др.). Стога желимо да укажемо грађанима на неопходност раног откривања и лечења гојазности као једну од најважних превентивних мера у очувању здравља. Третман гојазности поред дијететског режима (који укључује режим правилне хидрације) подразумева и режим физичке активности.

Саветовалиште ради сваког радног дана, а термини се заказују.

 

 

 

Анализа исправности намирница и предмета опште употребе за 2010. годину

 

НАМИРНИЦЕ

Током 2010 године узорковано је 457 узорака намирница (711 током 2009 године). Микробиолошка анализа вршена у 393 узорка од којих је 20 или 5.08% било неисправно. Хемијска анализа вршена је у 189 узорака од којих је 45 узорака или 23.80% било неисправно.

Од укупног броја 393 узорака намирница у којима је вршен микробиолошки преглед, 375 узорака су домаће производње (и то 209 узорака потиче из промета, 151 узорак потиче из занатске производње и 15 узорка је из индустрије), а 18 узорака је из увоза. Намирнице домаће производње су биле неисправне у 5.33%, док су све намирнице из увоза биле микробиолошки исправне. Структура микробиолошке неисправности је следећа: 20% узорака је неисправно због присуства Стапхyлоцоццус ауреуса, 5% због присуства плесни и квасница, 45% због присуства термотолерантних бактерија и 30% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија.

Од укупног броја, 189 узорака (од чега је 26 из индустрије, 58 из промета, 78 из занатске производње) у којима је вршена хемијска анализа, 45 узорака није исправно или 23.8%. Узорковано је 162 узорка из домаће производње и 27 узорака из увоза. Из домаће производње 20.98% узорака је било неисправно, а из увоза чак 40.7% узорака. У структури хемијске неисправности доминира неисправност због састава -88.23%, а остали неисправни узорци су због неисправне декларације. Од 27 узорака из увоза у којима је вршена хемијска анализа, сви узорци су били неисправни због декларације која није у складу са актуелном законском регулативом.

У оквиру програма мониторинга намирница за 2010 годину коју спроводи Министарство здравља узорковано је 47 намирница од чега 38 у оквиру мониторинга и 9 у оквиру посебне контроле, што је испуњење плана 102.17% (план је 46=37+9). У 34 намирнице вршена је микробиолошка анализа, а у 38 намирница вршена је хемијска анализа. У 6 узорака флашираних вода вршена је микробиолошка и хемијска анализа. Од 38 намирница у којима је рађена хемијска анализа, 16 узорака није исправно, услед неисправне декларације (42.1%). Од тога су намирнице из домаће производње неисправне у 22.2% (4 од 18), а намирнице из увоза у 60% (12 од 20). Све намирнице у којима је вршена микробиолошка анализа биле су у том погледу исправне и то 18 намирница из домаће производње и 16 намирница из увоза.

 

 

ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

Током 2010 године контролисан је 91 узорак предмета опште употребе (ПОУ). У 89 узорака вршена је хемијска анализа, а само у 7 узорака микробиолошка. Контролисане су све групе ПОУ према Правилнику, изузев дувана и дуванских прерађевина. Од 89 узорака у којима је вршена хемијска анализа 14 је било неисправно или 15.73%. Свих 7 узорака у којима је вршена микробиолошка контрола били су исправни.

Контролисано је 5 узорака посуђа и прибора за животне намирнице од чега 3 из домаће производње и 2 из увоза. Из ове групе, 1 узорак је био неисправан у хемијском смислу или 25%, услед повећане миграције боја у модел растворе.

Контролисано је 12 узорака из групе амбалажа за животне намирнице од којих је 11 из домаће производње и 1 узорак из увоза. У свим узорцима вршена је хемијска анализа и 33.3% је било неисправно (4 од 12). Три неисправна узорка су домаће производње, а један неисправан је из увоза. Узорци из домаће производње били су неисправни због миграције боја у модел растворе (1 узорак) и због повећане концентрације олова (2 узорка). Узорак из увоза није имао исправну декларацију.

Такође је контролисано 13 узорака дечијих играчака и сви узорци су били из увоза. У 6 узорака дечијих играчака је утврђена је хемијска неисправност или у 46.15%. Пола неисправних узорака није имало исправну декларацију, у једном је утврђена недозвољена миграција боја у модел растворе, а у 2 узорка су утврђена механичка оштећења.

Из групе средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела анализирано је 47 узорака у хемијском смислу и 7 у микробиолошком. Од тога, 20 узорака у којима је вршена хемијска анализа потичу из домаће производње, као и 2 узорка у којима је вршена микробиолошка анализа. Остали узорци су из увоза, дакле 27 узорака у којима је вршена хемијска и 7 узорака у којима је вршена микробиолошка анализа. Из ове групе само 2 узорка су била неисправна (4.2%) и то због неисправне декларације и оба су из домаће производње.

У групи средства за одржавање чистоће у домаћинству анализирано је 12 узорака и то 8 из домаће производње и 4 из увоза. У свим узорцима је вршена само хемијска анализа и сви узорци су били исправни.