JAВНА НАБАВКА 5 - СЕРВИСИРАЊЕ И ЕТАЛОНИРАЊЕ 3

 

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

 

Питања и одговори

Питање 1

Питање 2

Питање 3