ЈАВНА НАБАВКА 2 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

 

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка