ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 3/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

 

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора