ЈАВНА НАБАВКА 1 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

 

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора - измена

 

Одлука о обустави поступка

Одлука о обустави поступка - измена

 

Питања и одговори

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Питање 4