ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 2/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 2/2018

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Одлука о додели уговора