ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 1/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 1/2018

НАБАВКА ГОРИВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору