Kvalitet vode Kikinda III - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

 za MART mesec 2015. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 87% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 88% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 4.7% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 11.7% uzoraka iz grada, dok je u 3.33% u uzoraka iz sela,  bila povećana koncentracija gvožđa i mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.96 mg/l, a u selima 21.94 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.14 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.4 ºCoPt skale, a u selima 25.6 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 11.9% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.75%), odnosno 22.22% neispravnih uzoraka za sela, što jeznačajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su:5.95% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.76% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa i 1.19% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 50% AMB, 40% Pseudomonas aeruginosa, 10% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 22.22% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija(struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali povoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  MART 2015.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

84

84

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, rezid.hlor

84

10

11.9

*

sela

50

50

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

Mutnoća

54

12

22.22

Novi Kneže-

vac

grad

8

6

75.00

NH3

8

0

0

sela

19

11

57.89

NH3, boja, Fe

Mutnoća,

rez.hlor

19

5

26.31

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4, boja, Fe, As

5

0

0

sela

28

28

100

KMnO4,NH3, boja, rez.hlor, Fe, As

28

0

0

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, mutnoća,Fe,Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Boja,Fe,Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, mutnoća,Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4,NH3, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

1

25.00

NH3

5

1

20.00

sela

20

14

70.00

KMnO4,NH3, boja,mutnoća,

Fe

20

0

0

Ukupno:

250

231

92.4

 

255

28

10.98

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: Streptokok fekalnog porekla 1                

Kikinda sela bunari: AMB 1

Kikinda grad mreža: AMB 5, Pseudomonas aeruginosa 4

Kikinda sela mreža: AMB11

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3

Čoka grad bunari:0

Čoka sela bunari:0

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže:0

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: Pseudomonas aeruginosa 1

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0