Maximenu CK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 18.01.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 17.01.2019.

2.381.623,72
   

Stanje prethodnog dana

2.379.623,72

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije

 2.000,00

 

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 17.01.2019.

 2.000,00

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 17.01.2019.

2.381.623,72


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  17.01.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 
   
Ukupne isplate na dan:17.01.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

2.381.623,72

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике